Ấn vào đây để chat!
Bếp chiên nhúng dầu công nghiệp 12 lít
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: 4,500,000 VNĐ
Máy làm bánh hình phân
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: 9,500,000 VNĐ
Bếp chiên dầu công nghiệp 36 lít
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: 8,000,000 VNĐ
Máy làm kẹo bông gòn
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: 4,500,000 VNĐ
LÒ NƯỚNG 3 TẦNG 6 KHAY GAS
Giá thị trường:
Giá bán:
BẮP RANG BƠ
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: VNĐ
BẮP RANG BƠ
Giá thị trường: USD
Giá bán: USD
BẮP RANG BƠ ZH CC
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: VNĐ
Lò rán mặt phẳng điện ZH 830
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: VNĐ
LÒ RÁN MẮT PHẲNG
Giá thị trường: VNĐ
Giá bán: VNĐ

Trang chủ > LÒ NƯỚNG

F 24 - LÒ NƯỚNG 2 TẦNG 4 KHAY DÙNG ĐIỆN

Tình trạng: Đặt hàng
Lượt xem: 17011
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

L3 - lÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU 3 KHAY

Tình trạng: ĐẠT HÀNG
Lượt xem: 6522
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

L5 - LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU 5 KHAY ĐIỆN

Tình trạng: CÒN HÀNG
Lượt xem: 29149
0% 38,000,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

L8 - LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU 8 KHAY

Tình trạng: ĐẠT HÀNG
Lượt xem: 5348
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

R39 - LÒ NƯỚNG 3 TẦNG 6 KHAY GAS

Tình trạng: ĐẠT HÀNG
Lượt xem: 11102
0% Liên hệ
Giá ưu đãi:

R48 - LÒ NƯỚNG 4 TẦNG 8 KHAY GAS

Tình trạng: ĐẠT HÀNG
Lượt xem: 5414
0% Liên hệ
Giá ưu đãi:

XYD20C - LÒ NƯỚNG BÁNH MÌ CÔNG NGHIỆP

Tình trạng: Mới 100%
Lượt xem: 12117
0% 11,000,000 USD
Giá ưu đãi: USD

YXD 20C - LÒ NƯỚNG BÁNH 1 TẦNG 2 KHAY

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 50385
0% 10,500,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 14 - LÒ NƯỚNG SALAMANDER GAS

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 6283
0% 11,300,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 20C - LÒ NƯỚNG BÁNH MỲ 1 TẦNG 2 KHAY

Tình trạng: Mới 100%
Lượt xem: 6015
0% 10,000,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 20R - LÒ NƯỚNG BÁNH MÌ BẰNG GAS

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 11881
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 4EP1 - LÒ NƯỚNG BÁNH PIZZA

Tình trạng: CÒN HÀNG
Lượt xem: 17465
0% 14,500,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 4EP1 - LÒ NƯỚNG PIZZA

Tình trạng: Mới 100%
Lượt xem: 3875
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 90 - LÒ NƯỚNG THỊT DONER KEBAB 2 BUỒNG ĐỐT

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 40806
12% 7,500,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 91 - LÒ NƯỚNG THỊT DONER KEBAB 3 BUỒNG ĐỐT

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 6900
5% 9,000,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 92 - Doner kebab 4 buồng

Tình trạng: ĐẠT HÀNG
Lượt xem: 4381
0% Liên hệ VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ

ZH 936 - LÒ NƯỚNG SALAMANDER ĐIỆN

Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 6651
0% 7,900,000 VNĐ
Giá ưu đãi: VNĐ